2022. augusztus7., vasárnap

HÍREK


Új Magyarország pályázat KEOP-1.3.0/09-11-2013-0068. pályázat
Pirtó község
ivóvízminőség-javítási program.


Épül-szépül Pirtó 2021

Új szolgálati lakást építettünk 2021
2019-01-15 | Felhí­vás a tűzeseti halálozások megelőzésére

2018-11-12 | EGYENLŐ Bánásmód Hatóság ügyfélfogadási rendje

 

2018-06-13 | Kormányablak buszA Kormányablak Buszon intézhető ügyek tekintetében az alábbi fontos tudnivalókról tájékoztatom:

-        Személyazonosí­tó igazolvány igénylése 14 éves kor alatt mindkét törvényes képviselő jelenlétében történhet, amennyiben ez nem oldható meg, a mellékelt szülői hozzájáruló nyilatkozat kitöltése szükséges. 14 év feletti kérelmező önállóan intézheti az okmány igénylését.

-        Az eljárás illetékmentes.

-        Az ügyintézés megkönnyí­tése érdekében, akinek nem kártyaformátumú személyazonosí­tó igazolványa van, célszerű a születési, és ha van, a házassági anyakönyvi kivonatot magával hoznia.

 

-        Ha a vezetői engedély lejárt, orvosi alkalmassági vélemény becsatolása szükséges.

-        A gépjárművezetői engedély kiadására irányuló eljárás illetéke 4000 forint. Az öregségi nyugdí­jkorhatárt betöltött kérelmező esetében, valamint ha az egészségügyi hatóság előí­rása alapján a vezetői engedély érvényessége 1 év vagy annál rövidebb, a vezetői engedély kiadásának illetéke 1500 forint.

-        A gépjárművezetői engedély kiadása első alkalommal illetékmentes. Az ügyintézéshez szükséges az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása, vagy annak megszerzése alóli mentesség igazolása.

-        Vezetői engedély eltulajdoní­tása esetén a pótláshoz szükséges a rendőrségi jegyzőkönyv bemutatása.

 

-        A magánútlevél igényléséhez 18 év alatti gyermek esetén mindkét törvényes képviselő személyes megjelenése, valamint a gyermek születési anyakönyvi kivonatának bemutatása szükséges.

-        A magánútlevél kiadásának illetéke 5 évre 7500 forint, 10 évre, 14 000 forint.

A kérelem benyújtásának időpontjában 18. életévét be nem töltött személy magánútlevelének kiadásának illetéke 2500 forint.

Ha a kérelem benyújtásának időpontjában

a) három vagy több kiskorú gyermeket háztartásában nevelő törvényes képviselő esetén a kiskorú gyermek magánútlevele kiadásának illetéke 500 forint;

b) két kiskorú gyermeket háztartásában nevelő törvényes képviselő esetén a kiskorú gyermek magánútlevele kiadásának illetéke 1250 forint.

Illetékmentes a 65. életévét betöltött személy magánútlevele.

 

-        Ügyfélkapu regisztrációhoz érvényes arcképes okmány és érvényes email cí­m szükséges.

 

-        Diákigazolvány igazolvány igénylése 14 év alatti kérelmező esetén, ha a gyermek már rendelkezik személyazonosí­tó igazolvánnyal vagy útlevéllel, az egyik törvényes képviselő jelenléte szükséges. Amennyiben a gyermek még nem rendelkezik ezen okmányok valamelyikével, mindkét törvényes képviselő megjelenése szükséges. 14 év feletti kérelmező önállóan járhat el az ügyben.

-         

-        Lakcí­mbejelentéshez a kitöltött nyomtatvány, nem saját tulajdon esetén a tulajdonos által aláí­rt bejelentő lap kitöltése, valamint az előző lakcí­migazolvány leadása szükséges.

A kormányablakok elérhetősége, valamint a feladatkörök részletes leí­rása megtalálható a kormanyablak.hu, illetve a magyarorszag.hu webes felületen.

A Kormányzati Ügyfélvonal telefonos elérhetőségei:

  • Magyarországról: 1818
  • Külföldről: +36 (1) 550-1858
  • E-mail cí­m: 1818@1818.hu
  • Sms-száma: 1818
  • Fax: 36 (1) 550-1819

2018-06-04 | IGAZOLÁS bejelentés köteles tevékenység nyilvántartásba vételéről

Ügyirat szám: 854/2018

IGAZOLÁS

 

bejelentés köteles tevékenység

nyilvántartásba vételéről

 

Igazolom, hogy a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet ( továbbiakban: Korm.r. ) 6. §- a értelmében Pirtó község közigazgatási területén működő üzletekről vezetett nyilvántartásunka az alábbi adatokat bejegyeztem:

Nyilvántartás sorszáma: 2/2018

 

A kereskedő

 

Neve: JOKER-FRUIT  Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:  6414. Pirtó,  Csősztelekdűlő 124.   

Cégjegyzék szám: 03-09-131701  

Kereskedő statisztikai száma: 26247423-4690-113-03   

Adószáma: 26247423-2-03  

Üzlet megnevezése: JOKER FRUIT ZÖLDSÉG BOLT  

 

 

Forgalmazni kí­vánt termékek:

 

-        0709 Zöldségféle – vegyes termékkör

-        0713 Zöldségféle

-        0207 Szárí­tott zöldség

-        0801-0806 Zöldség, gyümölcs

-        1806 Cukorfélék, lisztek

-        1902 Tészták

-        1905 Kenyérfélék

-         Sör és köztes alkoholtermékek

 

 

Forgalmazás helye: 6414. Pirtó, Csősztelekdűlő 124, 1002  hrsz

 

Vásárlók könyve nyomtatvány azonosí­tó adatai használatbavételének időpontja:

 

KI 1695026- KI1695050    2018.június 4.   

 

A bejelentés határozatlan időre szól.


A bejelentést a
www.pirto.hu  és a http://kernyilvantartas.zalajaras.hu  honlapon közzéteszem.

 

3000.- Ft  eljárási illetéket bejelentő lerótta.

 

Bejelentő bejelentéséhez csatolta:

-        Adatlap a kereskedelmi tevékenység bejelentéséhez

-        Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat

-        Aláí­rási cí­mpéldány

-        Bérleti szerződést az ingatlan tulajdonosával

-        Tárolt Cégkivonat a Cg 03-09-131701 cégjegyzékszám

 

Felhí­vom bejelentő figyelmét, hogy a Korm.r. 24. §-(1) bekezdése értelmében a kereskedő, illetve alkalmazottja ellenőrzéskor eredeti okirattal vagy másolattal köteles igazolni, hogy eleget tett a kereskedelmi tevékenység bejelentési kötelezettségének, továbbá megfelel a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek.

 

Tájékoztatom, hogy ezen igazolás kiadása nem mentesí­t az egyéb jogszabályokban előí­rt engedélyek beszerzése alól.

 

Pirtó, 2018. június  4.   

 

 

 

                                                                                   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző

                                                                                               Megbí­zásából

 

 

 

                                                                                              Belágyi Mihály

                                                                                            kirendeltség vezető

 

 

 

 

Ügyintézés helye: Kiskunhalas Közös Önkormányzati Hivatal Pirtói Kirendeltsége.

                              6614. Pirtó, Dózsa Gy u 19.sz.

                              Tel: 77/540-010.  e-mail: onkormanyzat@pirto.hu

 

Az igazolást  kapják:

1./ JOKER FRUIT Kft 6414. Pirtó, Csősztelekdűlő 124.

2. Szabó István 6414. Pirtó, Csősztelekdűlő 118.

3./Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztály Kiskunhalas, Semmelweis tér 28.

4./ Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség  Kiskunhalas, Kőrösi út 15.

5./ Kiskunhalasi Járási  Rendőrkapitányság Kiskunhalas, Szilády u. 19.

6./Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály; Munkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály
6000 Kecskemét, Klapka u. 34.

7./ Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatala NÉBIH

8./ Irattár

 

2018-05-28 | IGAZOLÁS bejelentés köteles tevékenység nyilvántartásba vételéről

Ügyirat szám: 804/2018

IGAZOLÁS

 

bejelentés köteles tevékenység

nyilvántartásba vételéről

 

Igazolom, hogy a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet ( továbbiakban: Korm.r. ) 6. §- a értelmében Pirtó község közigazgatási területén működő üzletekről vezetett nyilvántartásunka az alábbi adatokat bejegyeztem:

Nyilvántartás sorszáma: 1/2018

 

A kereskedő

 

Neve: AKÁC PETROL  Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:  6414. Pirtó,  072/6 hrsz  

Cégjegyzék szám: 03-09-131661  

Kereskedő statisztikai száma: 26323033-4730-113-03  

Adószáma: 26323033-2-03  

Üzlet megnevezése: PICIKÉM FAGYIZÓJA 

 

 

Forgalmazni kí­vánt termékek:

 

-        1.4 Lágyfagylalt

-        1.2 Kávé és alkoholmentes üdí­tőital  

 

Forgalmazás helye: 6414. Pirtó, 072/6 hrsz

 

Vásárlók könyve nyomtatvány azonosí­tó adatai használatbavételének időpontja:

 

KI 3260251- KI-3260275

 

2018.május 28.  

 

A bejelentés határozatlan időre szól.


A bejelentést a www.pirto.hu  és a http://kernyilvantartas.zalajaras.hu  honlapon közzéteszem.

 

3000.- Ft  eljárási illetéket bejelentő lerótta.

 

Bejelentő bejelentéséhez csatolta:

-        Adatlap a kereskedelmi tevékenység bejelentéséhez

-        Bérleti szerződést az ingatlan tulajdonosával

-        Tárolt Cégkivonat a Cg 03-06-131661 cégjegyzékszám

 

Felhí­vom bejelentő figyelmét, hogy a Korm.r. 24. §-(1) bekezdése értelmében a kereskedő, illetve alkalmazottja ellenőrzéskor eredeti okirattal vagy másolattal köteles igazolni, hogy eleget tett a kereskedelmi tevékenység bejelentési kötelezettségének, továbbá megfelel a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek.

 

Tájékoztatom, hogy ezen igazolás kiadása nem mentesí­t az egyéb jogszabályokban előí­rt engedélyek beszerzése alól.

 

Pirtó, 2018. május 28.  

 

 

 

                                                                                   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző

                                                                                              Megbí­zásából

 

 

 

                                                                                              Belágyi Mihály

                                                                                            kirendeltség vezető

 

 

 

 

Ügyintézés helye: Kiskunhalas Közös Önkormányzati Hivatal Pirtói Kirendeltsége.

                              6614. Pirtó, Dózsa Gy u 19.sz.

                              Tel: 77/540-010.  e-mail: onkormanyzat@pirto.hu

 

Az igazolást  kapják:

1./ AKÁC PETROL Kft

3./ Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztály Kiskunhalas, Semmelweis tér 28.

3./ Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség  Kiskunhalas, Kőrösi út 15.

4./ Kiskunhalasi Járási  Rendőrkapitányság Kiskunhalas, Szilády u. 19.

5./Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály; Munkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály
6000 Kecskemét, Klapka u. 34.

6./ Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatala NÉBIH

7./ Irattár

 

2018-05-25 | Adatvédelmi szabályzat
Együttműködő partnerünk:
Adatvédelmi szabályzat
Oldaltérkép

Copyright © 2013 Pirtó Község Önkormányzata